La Sor Rosario ens anuncia dues notícies molt importants per aquest mes de maig: el primer, maig és el mes de Maria, mare de Déu; i el segon, el 8 de maig és l’aniversari de la Fundació de la Congregació de les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors.

La Sor Rosario nos anuncia dos noticias muy importantes para este mes de mayo: la primera, mayo es el mes de María, madre del Señor; y el segundo, el 8 de mayo es el aniversario de la Fundación de la Congregación de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones.

La direcció de l’escola, en especial, la nostra directora Sor Rosario,  ens envia un missatge molt especial d’ànims i esperança a tots els que formem part del Nen Déu i ens desitja que passem una Bona Pasqua.

La dirección del colegio, en especial, nuestra directora Sor Rosario, nos envía un mensaje muy especial de ánimos y esperanzador para todos los que forma nos parte del Nen Déu y nos desea que pasemos una Buena Pascua.

Aquest vídeo és un missatge de Sant Jordi per part de Sor Rosario en dos formats: el primer vídeo és un missatge en LSC i el segon és el missatge a través de pictogrames. Segur que us agrada tant com a nosaltres!

 

Este vídeo es un mensaje de Sant Jordi por parte de Sor Rosario en dos formatos: el primer video es un mensaje en LSC y el segundo es el mensaje a través de pictogramas. ¡Seguro que os gusta tanto como a nosotras!

 

Felicitació de Sant Jordi de part de Sor Rosario!

 

¡Felicitación de Sant jordi de parte de Sor Rosario!